Gå til hovedindhold

Konsulent søges til Astra

Workshop - Stofskifte Fysiologi 8 - Big Bang 2016

Ansøgningsfristen til dette stillingsopslag var den 4. august. 

Astra - Center for læring i natur, teknik og sundhed søger en konsulent, der vil være med til at styrke naturvidenskabelig dannelse og rekruttering til naturvidenskabelige uddannelser i tæt samarbejde med relevante institutioner, kommuner, regioner og andre aktører.

Konsulenten vil indgå i et velfungerende team, der løbende arbejder for at styrke og forankre naturfaglige kulturer i eksisterende politiske og uddannelsesmæssige strukturer i hele Danmark.

Som konsulent i forankringsafdelingen skal du:

 • Skabe dialog og samarbejde med kommuner i Region Syddanmark

 • Understøtte kommunernes arbejde med den naturfaglige indsats, f.eks. gennem vejledning, sparring og målrettet faglig videndeling i eksisterende netværk og fora

 • Være ansvarlig for at koordinere og gennemføre faglige og politiske debat- og videndelingsarrangementer på kommunalt, regionalt og nationalt plan.

 • Kommunikere og samarbejde med relevante aktører som f.eks. kommunale naturfagskoordinatorer, faglige konsulenter, ledelser i forvaltninger og på institutioner  samt kommunal- og regionalpolitikere.

 • Arbejde med forankringen af en kommende national naturvidenskabelig strategi 

 • Være en god “mediator” som kan igangsætte, netværke, oversætte og facilitere læreprocesser

 • Løse administrative og praktiske opgaver i relation til det daglige arbejde i Astra

Den ideelle ansøger til stillingerne har følgende egenskaber:

 • Mellemlang eller lang videregående uddannelse med enten naturvidenskabelig, kommunikativ eller didaktisk baggrund

 • Erfaring med naturfaglig/naturvidenskabelig undervisning

 • Erfaring med (sam-)arbejde i kommunale forvaltningsmæssige og/eller politiske strukturer vedr. børn og undervisning

 • Erfaring med videndeling og ledelse på ungdomsuddannelsesniveau

 • God til mundtlig og skriftlig kommunikation

 • Kontaktskabende

 • Erfaring med at koordinere faglige netværk

 • Kan arbejde selvstændigt og velorganiseret, men er også god til teamsamarbejde

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er på fuld tid. Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende overenskomst for statens område inkl. pension. Der er mulighed for at forhandle tillæg i henhold til Ny løn. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, senest pr. 1. oktober 2017.

Ansættelsessted er Astra Vejle. Jobbet er fleksibelt med mulighed for enkelte hjemmearbejdsdage. Der kan være møder rundt omkring i landet.

Konsulenten vil referere til forankringschef, Heiko Buch-Illing.

Vil du vide mere om stillingen

Du er velkommen til at kontakte forankringschef, Heiko Buch-Illing, på hbi@astra.dk eller mobil 2488 9628.

Ansøgningsfrist

Ansøgning vedlagt relevant dokumentation sendes elektronisk til job@astra.dk mrk: ‘Kommunal konsulent’ senest 4. august 2017. Ansættelsessamtaler planlægges gennemført i uge 33 eller 34.