Gå til hovedindhold

Naturfagskompasset

Naturfagskompasset er udviklet af Astra som et dialogværktøj, der skal styrke kommunernes naturfagsindsats. Kompasset er bygget op af syv forskellige akser, der hver især beskriver vigtige indsatsområder, der støtter op om kommunernes naturfaglige kultur.

Naturfagskompas - Forankring i Astra

Den enkelte akse skal ses som en progressions-proces. Kommunerne kan bruge akserne til at beskrive status og mål for udviklingen og kvalificeringen af de enkelte indsatsområder. Kompasset kan i sin helhed bruges som konkret arbejdsværktøj (hjælp til selvhjælp) og være med til at understøtte både praktiske og strategiske prioriteringer på naturfagsområdet.

Astra tilbyder at afholde “kompassamtaler” med naturfagskoordinatorer i hver kommune, der primært tager udgangspunkt i den enkelte kommunes udfordringer og muligheder. Kompassamtaler afholdes én gang årligt og koordineres af Astras regionale konsulenter.

Resultaterne/indholdet af kompassamtalerne anvendes ikke eksternt uden naturfagskoordinatorernes samtykke.