Gå til hovedindhold

Kompetenceløft af lærere og pædagogisk personale

Kompetenceudviklingen spænder ofte over hele børne- og ungeområdet i en kommune. Der er fokus på udvikling indenfor og samspil mellem dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser. Naturfagskoordinatoren kan spille en central rolle, da det ofte er den funktion i kommunen, der har overblikket over udviklingsbehovene og -potentialerne på alle niveauer i kommunen.

Den vigtigste ressource til styrkelse af kvaliteten af naturfagsindsatsen i praksis er pædagoger og naturfagslærere. Daginstitutioner, skoler og kommuner samarbejder løbende om, at udvikle pædagogernes og lærernes kompetencer i kurser og uddannelsesforløb, der tilpasses de forskellige lokale ønsker og behov. Nationalt set er behovene for naturfagslærene centreret omkring løftet til undervisningskompetenceniveau, særligt uddannelse af flere natur/teknologilærere.

De senere år har der været forsket mere og mere i, hvilke typer kompetenceudviklingsforløb der giver det bedste udbytte. Der er efterhånden bred enighed om:

  • at forløbene skal have et stærkt fokus på at udvikle den konkrete praksis, til gavn for vores børn og unge
  • at forløbene skal have en længere varighed - typisk over flere år
  • at forløbene har indbygget en vekselvirkning mellem kursusdage med eksterne undervisere og udvikling i egen praksis hjemme på institutionen
  • at man samler mange pædagoger, naturfagslærere eller naturfagsteams i en kommune i samme forløb

Denne type forløb kræver en stærk koordination og løbende opfølgning, som kan være en central opgave for den kommunale naturfagskoordinator.