Gå til hovedindhold

Søg i fonde og støttemuligheder

Thomas B. Thriges Fond

Thomas B. Thriges Fond yder støtte til formål, der er til gavn for dansk erhvervsliv, fortrinsvis industri og håndværk: Ved hjælp til fremme af sådanne videnskabelige og uddannelsesmæssige formål, der af fondsbestyrelsen skønnes at have betydning for erhvervslivets trivsel og/eller ved støtte på...
Frist:  29. sep. 2017

Marie & M.B. Richters Fond

Det er fondens formål: at yde støtte i uddannelsesøjemed - herunder også til studierejser - samt til personer og institutioner, der foretager forsøg og undersøgelser af formodet samfundsgavnlig betydning. Mindst halvdelen af midlerne skal reserveres for ansøgere, der har relation til teknik og...
Frist:  01. okt. 2017

COWIfonden

Fonden har som formål at støtte og udbygge virksomheden samt støtte relevante formål, primært inden for COWI-koncernens virkeområder og især inden for videreuddannelse og forskning. COWIfonden støtter forsknings- og udviklingsprojekter på universiteter eller forskningsinstitutioner med langsigtet...
Frist:  01. okt. 2017
placeholder

Trelleborg Fonden

Fondens formål er efter bestyrelsens frie skøn at virke til gavn for almennyttte og almenvelgørende formål i bankTrelleborgs tidligere opland, som er Aarhus, Odense, Slagelse, Hellerup, Hillerød, Korsør, København, Køge, Næstved, Ringsted, Skælskør, Sorø og Vemmelev. Fonden støtter: 1. Aktivering...

Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond støtter store og små projekter. Der fokuseres på nyskabelse, udvikling og Sydfyn. Det er SEAF Fondens vision at være en aktiv medspiller i en nytænkende udvikling af Sydfyn. SEAF er en almennyttig fond, der ønsker at skabe udvikling på Sydfyn. Derfor støtter...
Frist:  03. sep. 2017

Region Syddanmark - Regionrådets uddannelsespulje

Region Syddanmark har årligt ca. 20 mio. kr. til forsøgs- og udviklingsinitiativer på uddannelsesområdet med henblik på at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, øge interessen for science samt at tage en videregående uddannelse. Hvordan søger man For at søge uddannelsespuljen er det...
Frist:  15. sep. 2017

Nordplus

Nordplus er Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for uddannelsesområdet. Programmerne har et årligt budget på ca. 68 millioner kroner. Styrelsen for Videregående Uddannelser er ansvarlig for information og vejledning af ansøgere i Danmark. Elleve nationer Nordplus omfatter de fem...
Frist:  01. okt. 2017

Sparekassen Sjælland Fonden

Sparekassen Sjælland Fonden, der blev stiftet i forbindelse med Sparekassen Sjællands omdannelse til aktieselskab, har fået tilført 2,5 mio. kr. i startkapital. Pengene bliver uddelt til almennyttige og velgørende formål - især med vægt på uddannelse, talentudvikling og strategiske partnerskaber -...

10 til forskel

Hvad kan 10.000 kroner gøre for jeres projekt? Spar Nord Fonden støtter hvert år tusindvis af lokale ildsjæle, der alle giver lidt ekstra tilbage til lokalsamfundet. Med 10 til Forskel stiller Spar Nord Fonden hver måned 10.000 kroner på højkant til jeres lokale projekt. Hvem kan deltage Spar Nord...

DM i skoleudvikling

Hvordan udvikler vi bedst vores fælles folkeskole? Det sætter Skole og Forældre fokus på med en stor konkurrence, DM i skoleudvikling. Tilmeldingen åbner den 1. marts 2017. Har jeres skole opfundet en ny, smart måde at lave skole-hjem- samtaler på, som får flere forældre til at komme og udbyttet...
Frist:  06. okt. 2017

Direktør Ib Henriksens Fond

Støtte til uddannelse og videreuddannelse indenfor videnskab, industri, handel og håndværk. Studieophold i udlandet. Videnskabelig forskning. Støtte til foreninger m.v., der er godkendt efter ligningslovens § 8 a. Ansøgningsskema fås til det første formål ved indsendelse af frankeret svarkuvert...

Folke Bernadottes minnesfond

Stiftelsen Folke Bernadotte Mindefond for international udveksling Formålet med Folke Bernadotte Mindefond er at fremme unges internationale forståelse gennem udvekslinger med unge i andre lande. Mindefond imødekommer ansøgninger, der falder inden for følgende kategorier: camps med fælles...
Frist:  15. sep. 2017

Aage V. Jensens Fond

Fonden yder støtte til mange naturprojekter indenfor forskning, indsamling af viden og naturformidling. Ved at forske i og afdække naturens tilstand skaffes bedre muligheder for fremtidig, velovervejet naturforvaltning. Samtidig sikrer formidling af viden om naturens dyr og planter indsigt i...

Insero Horsens

Insero Horsens investerer i innovative uddannelsesprojekter inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag i deres lokalområde. Målet med investeringerne er at styrke interessen for og kvaliteten af undervisningen – for på lang sigt at hæve vidensniveauet i lokalområdet og skabe vækst. På Inseros...

Bikubenfonden

Fonden er alment velgørende. Bikubenfondens primære formål er at støtte og udvikle projekter af høj kvalitet inden for dansk kulturliv og socialt arbejde. I Bikubenfonden uddeles i dag støtte til projekter i hele Danmark og Grønland, hovedsagelig til sociale og kulturelle projekter. Herunder...

Det Obelske Familiefond

Det Obelske Familiefonds indsats inden for uddannelse er som på forskningsområdet koncentreret om Nordjylland. Der er tre overordnede indsatsområder: Forskning og uddannelse: På forskningsområdet retter strategien sig særligt mod den anvendelsesorienterede forskning, som fra forskningsmiljøet...

Familien Hede Nielsens Fond

Fondens formål er bl.a at yde støtte til kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål samt andre almennyttige eller velgørende formål, som efter bestyrelsens skøn kan sidestilles hermed. Kulturelle formål støttes dog primært lokalt, mens uddannelsesmæssige formål forventes at...

FLS Industries A/S Gavefond

FLS Industries A/S´ Gavefond er en selvejende institution, der har til formål at yde bidrag indenfor følgende områder: - Humanitært arbejde, herunder støtte til syge og handicappede - Formål af national eller kulturel karakter - Naturbevarende og miljømæssige initiativer og projekter - Uddannelse,...

Danske Banks Fond

Danske Banks Fond er en velgørende fond, som virker til støtte og fremme af samfundsgavnlige formål, primært sygdomsbekæmpende foreninger og landsdækkende patientforeninger. Fonden yder ikke studie- og rejselegater. Hvordan søger man: Ansøgningerne behandles løbende, og der skal ikke anvendes...

FLSmidth & Co. A/S Donation Fund

FLS Industries A/S´ Gavefond er en selvejende institution, der har til formål at yde bidrag indenfor følgende områder: Fondens formål er at distribuere fondsmidler til følgende formål: Humanitært arbejde, inklusiv hjælp til syge og handicappede Nationale og kulturelle formål. Bevaring af naturen...