Gå til hovedindhold

Søg i fonde og støttemuligheder

TrygFonden

TrygFonden støtter landsdækkende og regionale projekter, der øger trygheden i Danmark indenfor kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Det kan være alt fra førstehjælpskurser til forskningsprojekter. Når du ansøger, er det vigtigt, at du først orienterer dig om vores fokusområder for at...
Frist:  01. dec. 2017

BHJ Fonden

BHJ Fonden støtter humanitære, kulturelle og almene formål. Det er Fondens Vision gennem sit virke, at bidrage til at fremme udviklingen i Sønderjylland – at gøre en forskel i den region den selv er rundet af. Dog med mulighed for også at donere til formål i det øvrige land. Internationale formål...
Frist:  31. dec. 2017

Den Jyske Sparekasses Støttefond

Fonden har midlertidigt stoppet uddelingen af fondsmidler. Fonden Den Jyske Sparekasses Støttefond blev stiftet den 31. december 2012 af Den Jyske Sparekasse i forbindelse med fusionen med Sparekassen i Skals. Fondens grundkapital udgør 90 millioner kroner. Formål Fonden giver tilskud til...
Frist:  31. okt. 2017

A.P. Møller Fonden - Folkeskoledonationen

I efteråret 2017 kan der søges om støtte til efter- og videreuddannelsesprojekter inden for alle faglige og pædagogiske områder i folkeskolen, herunder fagfaglig opkvalificering, almen didaktik, skoleledelse samt områder som den åbne skole, bevægelse, understøttende undervisning, lektiehjælp og...
Frist:  12. okt. 2017

Nordea Fonden

Legatpraksis Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv; aktiviteter, der er sunde for sjæl eller legeme. Der er fokus på sundhed, motion, natur og kultur. Desuden støttes uddannelse, forskning og innovation - særligt inden for de fire fokusområder. Fonden fokuserer sine uddelinger på...

BUPL's udviklingspulje

Er du medlem af BUPL, kan du søge op til 100.000 kr. til et udviklingsprojekt i din institution eller skole. Flere institutioner kan gå sammen om at søge. Udviklingsprojekterne skal i 2017-2018 ligge inden for temaerne: Kreativitet, leg og bevægelse Temaet lægger op til ansøgninger om udvikling af...
Frist:  15. sep. 2017

Tilskudsordning for mindre madspild

Miljøstyrelsen indkalder ansøgninger om tilskud til projekter og aktiviteter, der bidrager til at reducere madspildet i hele værdikæden for fødevarer Der er i 2017 afsat 3,3 mio. kr. til puljen til gennemførelse af projekter om reduktion af madspild, herunder formidlings- og nudgingaktiviteter. Der...
Frist:  05. sep. 2017

Friluftsrådets Udlodningsmidler til friluftsliv

Har du en idé til et projekt, der kan skabe nye muligheder for friluftsliv og naturoplevelser? 1. oktober er der frist for ansøgninger om tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Puljen støtter projekter, som fremmer befolkningens friluftsliv og naturforståelse. I 2017 kan du søge tilskud...
Frist:  01. okt. 2017

ALECTIA Fonden

ALECTIA-Fondens formål er ”at virke til gavn for danske ingeniørers videreuddannelse og dygtiggørelse og til styrkelse af dansk ingeniørvirksomheds anseelse indadtil og over for udlandet”. Samtidig forsøger fonden på forskellige områder at styrke ALECTIA A/S’ synlighed og understøtte virksomhedens...

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i form af konkrete projekter. Fondens formål Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i form af konkrete projekter, der ikke er sat i gang inden det næste fondsmøde. Fonden støtter ikke generel drift og som hovedregel...
Frist:  15. feb. 2018

NATA

NATA (North Atlantic Tourism Association) tilbyder rejsestøtte til skolegrupper, sportsgrupper, musikalske turneer og arrangementer og andre former for kulturel udveksling mellem Grønland, Island og Færøerne. Tilskuddet er udelukkende beregnet til rejseomkostninger – ikke logi eller...
Frist:  01. sep. 2017

Pædagogisk Udviklingsfond (PUF)

FOAs Pædagogiske Udviklingsfond (PUF) er oprettet med det formål, at alle indenfor det pædagogiske virkefelt kan ansøge om pengemidler til udviklingsarbejde, projekter og forskning. PUF ønsker at belyse betydningen af ophold i alle dag- og døgntilbud, herunder rammernes betydning, ved at bevilge...
Frist:  01. okt. 2017

Miljø- og Energifonden

Gode grønne idéer skal støttes og hjælpes fremad. Til gavn for miljøet og til gavn for Danmark. Det er baggrunden for at Miljø- og Energifonden gerne vil hjælpe grønne idéer i gang med små eller større beløb. Sådan søger du Det er nemt at søge om støtte til et projekt. Miljø- og Energifonden har...
Frist:  01. okt. 2017

Lauritzen Fonden

Lauritzen Fonden er en erhvervsdrivende fond med almennyttige aktiviteter. Inden for det almennyttige område støtter fonden bl.a. sociale og humanitære projekter både i og udenfor Danmarks grænser, søfart, iværksætteraktiviteter, kultur – herunder Lauritzen-prisen og uddannelse. Uddannelseslegater...
Frist:  29. sep. 2017

15. Juni Fonden

15. Juni Fonden arbejder med følgende områder, som alle er udsprunget af fondens formål: Kunst og kultur Forskning og uddannelse Humanitære og sociale formål Den danske natur med dens flora og fauna Balancen mellem jagt- og naturinteresser Hovedvægten 15. Juni Fondens bestyrelse har valgt at lægge...
Frist:  25. sep. 2017

I fixer, vi støtter

‘I fixer, vi støtter’ er et koncept, der kort og godt går ud på, at få fixet nogle af de mange gør det selv-projekter der findes rundt om i Danmark. Uanset om det er en idrætsforening, en fanklub, en haveforening, en børnehave eller noget helt femte, og uanset hvad formålet med projektet er, så...

Pulje: Styrkede overgange mellem dagtilbud og skole

Formål Puljens formål er at støtte projekter, der afprøver forskellige metoder i praksis for derigennem at bidrage til at udvikle kvaliteten af overgangen og sammenhængen mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole. Et selvstændigt formål er herunder at formidle viden og erfaringer fra projekterne til...

Lundbeckfonden

Fonden har som et særligt støtteområde haft fokus på projekter, der kan støtte unge menneskers interesse for naturvidenskaberne. Lundbeckfondens har taget initiativ til at støtte et eller flere projekter med det formål at videreudvikle læreruddannelsen i naturfag, såvel uddannelse af nye lærere som...
Frist:  01. nov. 2017
Logo - Matas Miljøfond - Fonde og puljer

Matas Miljøfond - Støtte til planter og flytbare pavilloner

Undersøgelser viser, at børn der leger i grønne udemiljøer, er sundere og gladere børn. Miljøfonden giver økonomisk støtte til buske og træer der plantes på børns legepladser. Børneinstitutioner kan også søge fonden om flytbare pavilloner (Flextents), der øger muligheden for, at børn kan være ude...
Frist:  01. dec. 2017
Det Danske Filminstitut Logo

Spilordningen - støtter udviklingen af digitale spil til børn og unge

Formål med støtteordningen Formålet med Spilordningen er at styrke computerspil som kulturbærende medie og at sikre bedre udviklings- og vækstbetingelser for danske spil. Støtten kan gives til: • Ideudvikling (Max. DKK 75.000) • Projektudvikling (Max. DKK 1.500.000, dog max. 60% af budget) Hvilke...
Frist:  23. okt. 2017