Gå til hovedindhold

Søg i fonde og støttemuligheder

BHJ Fonden

BHJ Fonden støtter humanitære, kulturelle og almene formål. Det er Fondens Vision gennem sit virke, at bidrage til at fremme udviklingen i Sønderjylland – at gøre en forskel i den region den selv er rundet af. Dog med mulighed for også at donere til formål i det øvrige land. Internationale formål...
Frist:  31. aug. 2017

Erhvervsskoler kan nu søge om at blive nationale videnscentre

Undervisningsministeriet åbner for ansøgninger fra erhvervsskoler, som ønsker at blive et nationalt videnscenter inden for et af syv områder. Nu åbner ministeriet for ansøgninger fra erhvervsskoler, der indtil den 12. juni kan søge om at blive et af de op til ti nationale videnscentre, som skal...
Frist:  12. jun. 2017

Lauritzen Fonden

Lauritzen Fonden er en erhvervsdrivende fond med almennyttige aktiviteter. Inden for det almennyttige område støtter fonden bl.a. sociale og humanitære projekter både i og udenfor Danmarks grænser, søfart, iværksætteraktiviteter, kultur – herunder Lauritzen-prisen og uddannelse. Uddannelseslegater...
Frist:  30. jun. 2017

Pædagogisk Udviklingsfond (PUF)

FOAs Pædagogiske Udviklingsfond (PUF) er oprettet med det formål, at alle indenfor det pædagogiske virkefelt kan ansøge om pengemidler til udviklingsarbejde, projekter og forskning. PUF ønsker at belyse betydningen af ophold i alle dag- og døgntilbud, herunder rammernes betydning, ved at bevilge...
Frist:  01. aug. 2017

Marie & M.B. Richters Fond

Det er fondens formål: at yde støtte i uddannelsesøjemed - herunder også til studierejser - samt til personer og institutioner, der foretager forsøg og undersøgelser af formodet samfundsgavnlig betydning. Mindst halvdelen af midlerne skal reserveres for ansøgere, der har relation til teknik og...
Frist:  01. okt. 2017

COWIfonden

Fonden har som formål at støtte og udbygge virksomheden samt støtte relevante formål, primært inden for COWI-koncernens virkeområder og især inden for videreuddannelse og forskning. COWIfonden støtter forsknings- og udviklingsprojekter på universiteter eller forskningsinstitutioner med langsigtet...
Frist:  01. okt. 2017

Miljø- og Energifonden

Gode grønne idéer skal støttes og hjælpes fremad. Til gavn for miljøet og til gavn for Danmark. Det er baggrunden for at Miljø- og Energifonden gerne vil hjælpe grønne idéer i gang med små eller større beløb. Sådan søger du Det er nemt at søge om støtte til et projekt. Miljø- og Energifonden har...
Frist:  01. jun. 2017

Nordea Fonden

Legatpraksis Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv; aktiviteter, der er sunde for sjæl eller legeme. Der er fokus på sundhed, motion, natur og kultur. Desuden støttes uddannelse, forskning og innovation - særligt inden for de fire fokusområder. Fonden fokuserer sine uddelinger på...
placeholder

Trelleborg Fonden

Fondens formål er efter bestyrelsens frie skøn at virke til gavn for almennyttte og almenvelgørende formål i bankTrelleborgs tidligere opland, som er Aarhus, Odense, Slagelse, Hellerup, Hillerød, Korsør, København, Køge, Næstved, Ringsted, Skælskør, Sorø og Vemmelev. Fonden støtter: 1. Aktivering...

Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond støtter store og små projekter. Der fokuseres på nyskabelse, udvikling og Sydfyn. Det er SEAF Fondens vision at være en aktiv medspiller i en nytænkende udvikling af Sydfyn. SEAF er en almennyttig fond, der ønsker at skabe udvikling på Sydfyn. Derfor støtter...
Frist:  03. sep. 2017

Region Syddanmark - Regionrådets uddannelsespulje

Region Syddanmark har årligt ca. 20 mio. kr. til forsøgs- og udviklingsinitiativer på uddannelsesområdet med henblik på at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, øge interessen for science samt at tage en videregående uddannelse. Hvordan søger man For at søge uddannelsespuljen er det...
Frist:  15. sep. 2017

Friluftsrådets Udlodningsmidler til friluftsliv

Udlodningsmidler til friluftsliv (tidligere Tips- og Lottomidler). Puljen støtter aktiviteter, som fremmer befolkningens naturforståelse og muligheder for et aktivt friluftsliv. Tipsmidlerne til friluftslivet uddeles i fire kategorier: Tilskud til lokale aktiviteter som forbedrer vilkårene for...
Frist:  01. jul. 2017

TrygFonden

TrygFonden støtter landsdækkende og regionale projekter, der øger trygheden i Danmark indenfor kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Det kan være alt fra førstehjælpskurser til forskningsprojekter. Når du ansøger, er det vigtigt, at du først orienterer dig om vores fokusområder for at...
Frist:  01. sep. 2017

Nordplus

Nordplus er Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for uddannelsesområdet. Programmerne har et årligt budget på ca. 68 millioner kroner. Styrelsen for Videregående Uddannelser er ansvarlig for information og vejledning af ansøgere i Danmark. Elleve nationer Nordplus omfatter de fem...
Frist:  01. okt. 2017

Undervisning i det fri - friluftsrådet

Inddragelse af skolernes nærmiljø er et godt supplement til klasseundervisning. Derfor støtter Friluftsrådet initiativer, der integrerer friluftsliv og læring i og om naturen i skolernes undervisning. Hvorfor flytte undervisningen ud i det fri? Udendørs undervisning, natur og friluftsliv på...
Frist:  01. jul. 2017
Logo - FB Foreningen

LB Fonden

Det er fondens primære formål at yde støtte til kulturelle, uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssige formål til gavn for undervisningsområdet. Der vil blive lagt vægt på, at støtten ydes til projekter, som sigter mod at skabe pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv. Årets...
Frist:  25. aug. 2017
Det Danske Filminstitut Logo

Spilordningen - støtter udviklingen af digitale spil til børn og unge

Formål med støtteordningen Formålet med Spilordningen er at styrke computerspil som kulturbærende medie og at sikre bedre udviklings- og vækstbetingelser for danske spil. Støtten kan gives til: • Ideudvikling (Max. DKK 75.000) • Projektudvikling (Max. DKK 1.500.000, dog max. 60% af budget) Hvilke...
Frist:  02. maj. 2017

Sparekassen Sjælland Fonden

Sparekassen Sjælland Fonden, der blev stiftet i forbindelse med Sparekassen Sjællands omdannelse til aktieselskab, har fået tilført 2,5 mio. kr. i startkapital. Pengene bliver uddelt til almennyttige og velgørende formål - især med vægt på uddannelse, talentudvikling og strategiske partnerskaber -...

10 til forskel

Hvad kan 10.000 kroner gøre for jeres projekt? Spar Nord Fonden støtter hvert år tusindvis af lokale ildsjæle, der alle giver lidt ekstra tilbage til lokalsamfundet. Med 10 til Forskel stiller Spar Nord Fonden hver måned 10.000 kroner på højkant til jeres lokale projekt. Hvem kan deltage Spar Nord...

DM i skoleudvikling

Hvordan udvikler vi bedst vores fælles folkeskole? Det sætter Skole og Forældre fokus på med en stor konkurrence, DM i skoleudvikling. Tilmeldingen åbner den 1. marts 2017. Har jeres skole opfundet en ny, smart måde at lave skole-hjem- samtaler på, som får flere forældre til at komme og udbyttet...
Frist:  06. okt. 2017