Gå til hovedindhold

Søg i fonde og støttemuligheder

I fixer, vi støtter

‘I fixer, vi støtter’ er et koncept, der kort og godt går ud på, at få fixet nogle af de mange gør det selv-projekter der findes rundt om i Danmark. Uanset om det er en idrætsforening, en fanklub, en haveforening, en børnehave eller noget helt femte, og uanset hvad formålet med projektet er, så...

Sundhedsspor

Et sundhedsspor er en rute på 1 – 2ó km, hvor man kan teste sin kondition. Få et sundhedsspor Kan du se mulighederne i: Løbende at kunne følge udviklingen i din kondition At motionere og stresse af i det fri At dyrke motion ved enten gang eller løb Et motionstilbud, der har åbent døgnet rundt Et...

Pulje: Styrkede overgange mellem dagtilbud og skole

Formål Puljens formål er at støtte projekter, der afprøver forskellige metoder i praksis for derigennem at bidrage til at udvikle kvaliteten af overgangen og sammenhængen mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole. Et selvstændigt formål er herunder at formidle viden og erfaringer fra projekterne til...

Lundbeckfonden

Fonden har som et særligt støtteområde haft fokus på projekter, der kan støtte unge menneskers interesse for naturvidenskaberne. Lundbeckfondens har taget initiativ til at støtte et eller flere projekter med det formål at videreudvikle læreruddannelsen i naturfag, såvel uddannelse af nye lærere som...
Frist:  01. nov. 2017
Logo - Matas Miljøfond - Fonde og puljer

Matas Miljøfond - Støtte til planter og flytbare pavilloner

Undersøgelser viser, at børn der leger i grønne udemiljøer, er sundere og gladere børn. Miljøfonden giver økonomisk støtte til buske og træer der plantes på børns legepladser. Børneinstitutioner kan også søge fonden om flytbare pavilloner (Flextents), der øger muligheden for, at børn kan være ude...
Frist:  01. dec. 2017

Miljø- og Energifonden

Gode grønne idéer skal støttes og hjælpes fremad. Til gavn for miljøet og til gavn for Danmark. Det er baggrunden for at Miljø- og Energifonden gerne vil hjælpe grønne idéer i gang med små eller større beløb. Sådan søger du Det er nemt at søge om støtte til et projekt. Miljø- og Energifonden har...
Frist:  01. aug. 2017

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i form af konkrete projekter. Fondens formål Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i form af konkrete projekter, der ikke er sat i gang inden det næste fondsmøde. Fonden støtter ikke generel drift og som hovedregel...
Frist:  15. aug. 2017

15. Juni Fonden

15. Juni Fonden arbejder med følgende områder, som alle er udsprunget af fondens formål: Kunst og kultur Forskning og uddannelse Humanitære og sociale formål Den danske natur med dens flora og fauna Balancen mellem jagt- og naturinteresser Hovedvægten 15. Juni Fondens bestyrelse har valgt at lægge...
Frist:  26. jun. 2017
Det Danske Filminstitut Logo

Spilordningen - støtter udviklingen af digitale spil til børn og unge

Formål med støtteordningen Formålet med Spilordningen er at styrke computerspil som kulturbærende medie og at sikre bedre udviklings- og vækstbetingelser for danske spil. Støtten kan gives til: • Ideudvikling (Max. DKK 75.000) • Projektudvikling (Max. DKK 1.500.000, dog max. 60% af budget) Hvilke...
Frist:  23. okt. 2017

Den Jyske Sparekasses Støttefond

Fonden Den Jyske Sparekasses Støttefond blev stiftet den 31. december 2012 af Den Jyske Sparekasse i forbindelse med fusionen med Sparekassen i Skals. Fondens grundkapital udgør 90 millioner kroner. Formål Fonden giver tilskud til Velgørende og almennyttige formål i Den Jyske Sparekasses...
Frist:  31. jul. 2017

Thomas B. Thriges Fond

Thomas B. Thriges Fond yder støtte til formål, der er til gavn for dansk erhvervsliv, fortrinsvis industri og håndværk: Ved hjælp til fremme af sådanne videnskabelige og uddannelsesmæssige formål, der af fondsbestyrelsen skønnes at have betydning for erhvervslivets trivsel og/eller ved støtte på...
Frist:  29. sep. 2017

BHJ Fonden

BHJ Fonden støtter humanitære, kulturelle og almene formål. Det er Fondens Vision gennem sit virke, at bidrage til at fremme udviklingen i Sønderjylland – at gøre en forskel i den region den selv er rundet af. Dog med mulighed for også at donere til formål i det øvrige land. Internationale formål...
Frist:  31. aug. 2017

Lauritzen Fonden

Lauritzen Fonden er en erhvervsdrivende fond med almennyttige aktiviteter. Inden for det almennyttige område støtter fonden bl.a. sociale og humanitære projekter både i og udenfor Danmarks grænser, søfart, iværksætteraktiviteter, kultur – herunder Lauritzen-prisen og uddannelse. Uddannelseslegater...
Frist:  30. jun. 2017

Pædagogisk Udviklingsfond (PUF)

FOAs Pædagogiske Udviklingsfond (PUF) er oprettet med det formål, at alle indenfor det pædagogiske virkefelt kan ansøge om pengemidler til udviklingsarbejde, projekter og forskning. PUF ønsker at belyse betydningen af ophold i alle dag- og døgntilbud, herunder rammernes betydning, ved at bevilge...
Frist:  01. aug. 2017

Marie & M.B. Richters Fond

Det er fondens formål: at yde støtte i uddannelsesøjemed - herunder også til studierejser - samt til personer og institutioner, der foretager forsøg og undersøgelser af formodet samfundsgavnlig betydning. Mindst halvdelen af midlerne skal reserveres for ansøgere, der har relation til teknik og...
Frist:  01. okt. 2017

COWIfonden

Fonden har som formål at støtte og udbygge virksomheden samt støtte relevante formål, primært inden for COWI-koncernens virkeområder og især inden for videreuddannelse og forskning. COWIfonden støtter forsknings- og udviklingsprojekter på universiteter eller forskningsinstitutioner med langsigtet...
Frist:  01. okt. 2017

Nordea Fonden

Legatpraksis Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv; aktiviteter, der er sunde for sjæl eller legeme. Der er fokus på sundhed, motion, natur og kultur. Desuden støttes uddannelse, forskning og innovation - særligt inden for de fire fokusområder. Fonden fokuserer sine uddelinger på...
placeholder

Trelleborg Fonden

Fondens formål er efter bestyrelsens frie skøn at virke til gavn for almennyttte og almenvelgørende formål i bankTrelleborgs tidligere opland, som er Aarhus, Odense, Slagelse, Hellerup, Hillerød, Korsør, København, Køge, Næstved, Ringsted, Skælskør, Sorø og Vemmelev. Fonden støtter: 1. Aktivering...

Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond støtter store og små projekter. Der fokuseres på nyskabelse, udvikling og Sydfyn. Det er SEAF Fondens vision at være en aktiv medspiller i en nytænkende udvikling af Sydfyn. SEAF er en almennyttig fond, der ønsker at skabe udvikling på Sydfyn. Derfor støtter...
Frist:  03. sep. 2017

Region Syddanmark - Regionrådets uddannelsespulje

Region Syddanmark har årligt ca. 20 mio. kr. til forsøgs- og udviklingsinitiativer på uddannelsesområdet med henblik på at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, øge interessen for science samt at tage en videregående uddannelse. Hvordan søger man For at søge uddannelsespuljen er det...
Frist:  15. sep. 2017