Gå til hovedindhold

Søg i fonde og støttemuligheder

Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond

Fonden yder støtte til Humanitære og sociale formål Kulturelle formål Videnskabelige formål, herunder videnskabelige ekspeditioner, især til fremmede verdensdele samt Grønland og Færøerne Idrætslige formål, herunder også sådanne, der har særlige sociale aspekter Uddannelse, herunder håndværksmæssig...
Frist:  18. apr. 2017

Friluftsrådets Udlodningsmidler til friluftsliv

Udlodningsmidler til friluftsliv (tidligere Tips- og Lottomidler). Puljen støtter aktiviteter, som fremmer befolkningens naturforståelse og muligheder for et aktivt friluftsliv. Tipsmidlerne til friluftslivet uddeles i fire kategorier: Tilskud til lokale aktiviteter som forbedrer vilkårene for...
Frist:  01. jul. 2017

TrygFonden

TrygFonden støtter landsdækkende og regionale projekter, der øger trygheden i Danmark indenfor kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Det kan være alt fra førstehjælpskurser til forskningsprojekter. Når du ansøger, er det vigtigt, at du først orienterer dig om vores fokusområder for at...
Frist:  01. sep. 2017

Nordplus

Nordplus er Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for uddannelsesområdet. Programmerne har et årligt budget på ca. 68 millioner kroner. Styrelsen for Videregående Uddannelser er ansvarlig for information og vejledning af ansøgere i Danmark. Elleve nationer Nordplus omfatter de fem...
Frist:  01. okt. 2017

Undervisning i det fri - friluftsrådet

Inddragelse af skolernes nærmiljø er et godt supplement til klasseundervisning. Derfor støtter Friluftsrådet initiativer, der integrerer friluftsliv og læring i og om naturen i skolernes undervisning. Hvorfor flytte undervisningen ud i det fri? Udendørs undervisning, natur og friluftsliv på...
Frist:  01. jul. 2017
Logo - FB Foreningen

LB Fonden

Det er fondens primære formål at yde støtte til kulturelle, uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssige formål til gavn for undervisningsområdet. Der vil blive lagt vægt på, at støtten ydes til projekter, som sigter mod at skabe pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv. Årets...
Frist:  25. aug. 2017

Region Syddanmark - Regionrådets uddannelsespulje

Region Syddanmark har årligt ca. 20 mio. kr. til forsøgs- og udviklingsinitiativer på uddannelsesområdet med henblik på at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, øge interessen for science samt at tage en videregående uddannelse. Hvordan søger man For at søge uddannelsespuljen er det...
Frist:  15. mar. 2017
Det Danske Filminstitut Logo

Spilordningen - støtter udviklingen af digitale spil til børn og unge

Formål med støtteordningen Formålet med Spilordningen er at styrke computerspil som kulturbærende medie og at sikre bedre udviklings- og vækstbetingelser for danske spil. Støtten kan gives til: • Ideudvikling (Max. DKK 75.000) • Projektudvikling (Max. DKK 1.500.000, dog max. 60% af budget) Hvilke...
Frist:  02. maj. 2017

Sparekassen Sjælland Fonden

Sparekassen Sjælland Fonden, der blev stiftet i forbindelse med Sparekassen Sjællands omdannelse til aktieselskab, har fået tilført 2,5 mio. kr. i startkapital. Pengene bliver uddelt til almennyttige og velgørende formål - især med vægt på uddannelse, talentudvikling og strategiske partnerskaber -...

Trelleborg Fonden

Fondens formål er efter bestyrelsens frie skøn at virke til gavn for almennyttte og almenvelgørende formål i bankTrelleborgs tidligere opland, som er Aarhus, Odense, Slagelse, Hellerup, Hillerød, Korsør, København, Køge, Næstved, Ringsted, Skælskør, Sorø og Vemmelev. Fonden støtter: 1. Aktivering...

10 til forskel

Hvad kan 10.000 kroner gøre for jeres projekt? Spar Nord Fonden støtter hvert år tusindvis af lokale ildsjæle, der alle giver lidt ekstra tilbage til lokalsamfundet. Med 10 til Forskel stiller Spar Nord Fonden hver måned 10.000 kroner på højkant til jeres lokale projekt. Hvem kan deltage Spar Nord...
Logo - Fonden for Entreprenørskab - 1920x1080

Fondsmidler til udvikling af projekter på en skole eller uddannelse

Har du en god idé til et nyt fag, forløb eller et andet udviklingsprojekt på en skole eller uddannelse? Så kan du nu søge fondsmidler til netop dette. Der er åbent for ansøgninger helt frem til mandag den 20. marts 2017. Fonden for Entreprenørskab støtter projekter og aktiviteter inden for...
Frist:  20. mar. 2017

DM i skoleudvikling

Hvordan udvikler vi bedst vores fælles folkeskole? Det sætter Skole og Forældre fokus på med en stor konkurrence, DM i skoleudvikling. Tilmeldingen åbner den 1. marts 2017. Har jeres skole opfundet en ny, smart måde at lave skole-hjem- samtaler på, som får flere forældre til at komme og udbyttet...
Frist:  06. okt. 2017

BHJ Fonden

BHJ Fonden støtter humanitære, kulturelle og almene formål. Det er Fondens Vision gennem sit virke, at bidrage til at fremme udviklingen i Sønderjylland – at gøre en forskel i den region den selv er rundet af. Dog med mulighed for også at donere til formål i det øvrige land. Internationale formål...
Frist:  30. apr. 2017

Direktør Ib Henriksens Fond

Støtte til uddannelse og videreuddannelse indenfor videnskab, industri, handel og håndværk. Studieophold i udlandet. Videnskabelig forskning. Støtte til foreninger m.v., der er godkendt efter ligningslovens § 8 a. Ansøgningsskema fås til det første formål ved indsendelse af frankeret svarkuvert...

NATA

NATA (North Atlantic Tourism Association) tilbyder rejsestøtte til skolegrupper, sportsgrupper, musikalske turneer og arrangementer og andre former for kulturel udveksling mellem Grønland, Island og Færøerne. Tilskuddet er udelukkende beregnet til rejseomkostninger – ikke logi eller...
Frist:  01. aug. 2017

Thomas B. Thriges Fond

Thomas B. Thriges Fond yder støtte til formål, der er til gavn for dansk erhvervsliv, fortrinsvis industri og håndværk: Ved hjælp til fremme af sådanne videnskabelige og uddannelsesmæssige formål, der af fondsbestyrelsen skønnes at have betydning for erhvervslivets trivsel og/eller ved støtte på...
Frist:  28. apr. 2017

Folke Bernadottes minnesfond

Stiftelsen Folke Bernadotte Mindefond for international udveksling Formålet med Folke Bernadotte Mindefond er at fremme unges internationale forståelse gennem udvekslinger med unge i andre lande. Mindefond imødekommer ansøgninger, der falder inden for følgende kategorier: camps med fælles...
Frist:  15. sep. 2017

Nordea Fonden

Legatpraksis Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv; aktiviteter, der er sunde for sjæl eller legeme. Der er fokus på sundhed, motion, natur og kultur. Desuden støttes uddannelse, forskning og innovation - særligt inden for de fire fokusområder. Fonden fokuserer sine uddelinger på...

Nikolai og Felix Fonden

Fondens formål er at støtte humanitære, kulturelle og uddannelsesmæssige formål i eller udenfor Danmark. Efter fondens praksis ydes der ikke støtte til organisationers løbende drift og til sociale formål for enkeltpersoner. Hvordan søger man: Ansøgningsskema downloades eller rekvireres ved...
Frist:  01. apr. 2017