Gå til hovedindhold

Baggrund og rammer for temaet 'Engineering'

'Engineering i skolen' fokuserer på aktiviteter i grundskolen primært inden for naturfagene med fokus på mellemtrin og udskolingen.

Projektet inkluderer en lang række lærerrettede aktiviteter, som understøttes af dette tema om 'engineering i undervisningen'. Målet for projektet er blandt andet, at lærere og lærerstuderende gennem en nyudviklet engineering-didaktik opnå kompetencer i at undervise i naturfag med udgangspunkt i engineering.

Med engineering-tilgangen opnår elevernes større indsigt i, hvordan naturvidenskaben anvendes til at løse problemer, og deres interesse for at arbejde problemorienteret med naturvidenskab og teknologi styrkes. Netop behovet for udvikling af en engineering-didaktik, der kan binde STEM-fagene sammen, er formuleret i forarbejdet til regeringens nationale naturvidenskabsstrategi.

Projektet 'Engineering i skolen'

Overordnet ønsker man i projektet, at integrere projektet i eksisterende undervisningsaktiviteter i grundskolen fremfor at opfinde nye. Ligeledes vil vi arbejde for, at både didaktik og aktiviteter forankres i folkeskolereformen og i grundskolens ´Forenklede Fælles Mål’ for naturfagene, hvoraf ca. 30 procent kan relateres til engineeringaktiviteter. ’Engineering i skolen’ er udviklet som en langvarig og målrettet programindsats over en 10-årig periode, hvor dette projekt skal ses som første 3,5-årige fase. I løbet af denne fase vil følgende aktiviteter blive igangsat:

Udvikling af en engineering-didaktik.

  • Uddannelse og videreuddannelse af lærere, undervisere ved læreruddannelserne og lærerstuderende i engineering-didaktik.
  • Udvikling af nye og forbedring af eksisterende undervisningsmaterialer, der understøtter engineering i undervisningen på grundskolens mellemtrin og udskoling. For udskoling vil der blive taget udgangspunkt i de fællesfaglige fokusområder.
  • Udvikling af nye og eksisterende events og konkurrencer, hvor eleverne benytter engineering f.eks. ’Naturfagsmaraton’, ’Unge Forskere’ og ’Book en ekspert’.
  • Formidling af projektets resultater på flest mulige platforme; skabe dialog og perspektivering omkring engineerings betydning i samfundet og vise, hvilke uddannelses- og karriereveje engineeringkompetencer lukker op for.

Læs mere på projektets hjemmeside engineeringiskolen.dk 

Hvordan involveres nye kommuner, skoler og lærere i 'Engineering i Skolen'?

Som skole eller lærer

Som skole, fagteam eller lærer er der mulighed for at deltage i regionale temadage omkring engineering. De er gratis at deltage i. Derudover opfordrer vi alle skoler, fagteams og lærere, som interesserer sig for engineering, til at kontakte den kommunale naturfagskoordinator, for at høre om mulighederne i egen kommune. Der kan findes en oversigt over de kommunale naturfagskoordinatorer her.

Som kommune

De involverede kommuner i projektet er i første omgang Lyngby-Tårbæk og Horsens. Herefter følger Holstebro og Vejle, hvor der er kompetenceudviklingsforløb 2017 og 2018. Fra foråret 2019 hjælper vi andre kommuner i gang med at arbejde med engineering og med at igangsætte kompetenceudviklingsindsatser. For yderligere information og interessetilkendegivelse kan kommuner henvende sig til Laila Maria Gdowski, der dækker Østdanmark eller til Thomas Sandholm Hald, hvis du kommer fra en kommune i Vestdanmark.

Husk også at bruge din kommunes naturfagskoordinator.  

 

Engineering i skolen er støttet af: 

 

 

Villumfonden logo

 

Lundbeckfonden logo

 

 

 

 

Samarbejdspartnere:

 

 

Naturvidenskabernes hus Logo

 

VIA UC Logo