Gå til hovedindhold

Aktiviteter til engineering i undervisningen

Engineeringprocessen består af en række delprocesser som indgår i undervisningen - som vist i den valgte engineering-model. Hver delprocesses består af en række aktiviteter, som eleverne ofte allerede kender  fra den undersøgelsesbaseret undervisning eller fra innovation og entreprenørskab.

Nedenfor er der forklaringer til de enkelte aktiviteter i modellen samt tilhørende arbejdsark. Det er en vigtig pointe i den valgte engineering-model, at det ikke er bestemte faser eleverne skal igennem. Fx kan eleverne gå fra 'undersøg' til 'byg' og tilbage til 'undersøg' alt efter, hvordan man som underviser planlægger forløbet. Til hjælp til planlægning af forløbet er udarbejdet et planlægningsark, som også findes nedenfor.

Undersøg

Undersøgelse består blandt andet af aktiviteter med problemskitse, videnskortlægning og egentlige undersøgelser.

Få ideer

Idegenerering kan blandt andet inddrage diverse brainstormaktiviteter. De udføres på baggrund af undersøgelserne.

Planlæg 

Planlægning er en delproces, hvor eleverne skal få overblik over løsninger og vælge løsning. Men det er også i denne delproces, at der skal skabes et overblik over inkluderende materiale-, videns- og ressource-behov og planlægning af designprocessen i forhold til den valgte løsning. 

Byg

Byg handler først og fremmest om udvikling af pro prototyper, men delprocessen udfordrer samtidig elevernes materialekendskab. Hvilke materialer vælger eleverne at bruge? Hvad er deres kendskab til at bygge med disse materialer? Etc. 

Test og evaluer 

Test og evaluering består af en række muligheder for aktiviteter, der tester og indsamler feedback på protoyper og designforslag. 

Diskuter og gør bedre 

Diskuter og gør bedre giver eleverne mulighed for at videreudvikle og lægger op til ny idegennerering - en genstart af engineeringsprocessen.