Gå til hovedindhold

Sådan underviser du med engineering

Her får du en engineering-model, som du kan bruge til at gøre din naturfagsundervisning virkelighedsnær og anvendelsesorienteret. I modellen indgår ideudvikling, undersøgelse, planlægning, bygning, test og evaluering.

Under modellen nedenfor er der forklaringer til arbejdsmetoder i de enkelte delprocesser samt tilhørende arbejdsark. Det er en vigtig pointe i den viste engineering-model, at der ikke er bestemte faser, eleverne skal igennem. Fx kan eleverne gå fra 'undersøg' til 'byg' og tilbage til 'undersøg' alt efter, hvordan du som underviser planlægger forløbet. Til hjælp til planlægning af forløbet er udarbejdet et planlægningsark, som også findes nedenfor.

 

 

Undersøg

Undersøgelse består blandt andet af aktiviteter med problemskitse, videnkortlægning og egentlige undersøgelser.

Få ideer

Idegenerering kan blandt andet inddrage diverse brainstorm-aktiviteter. De udføres på baggrund af undersøgelserne.

Planlæg 

Planlægning er en delproces, hvor eleverne skal få overblik over løsningsmuligheder og vælge løsning. Men det er også i denne delproces, at der skal skabes et overblik over inkluderende materiale-, viden- og ressource-behov og planlægning af designprocessen i forhold til den valgte løsning. 

Byg

Byg handler først og fremmest om udvikling af pro prototyper, men delprocessen udfordrer samtidig elevernes materialekendskab. Hvilke materialer vælger eleverne at bruge? Hvad er deres kendskab til at bygge med disse materialer? Etc. 

Test og evaluer 

Test og evaluering består af en række muligheder for aktiviteter, der tester og indsamler feedback på protoyper og designforslag. 

Diskuter og gør bedre 

Diskuter og gør bedre giver eleverne mulighed for at videreudvikle og lægger op til ny idegennerering - en genstart af engineeringsprocessen.