Gå til hovedindhold

Sæt bevægelse i naturfagene: Apps

Kombinationen af den højtelskede ipad/smartphone og fysiske aktiviteter kan være med til at øge interessen for naturfagene mærkbart. I får bevæget jer, mens I kortlægger naturen, kroppens bevægelser, vandkvalitet eller andet.

Der findes en mængde apps, som kan bruges til at rykke undervisningen uden for klasseværelset - og det behøver ikke at involvere heldagsudflugter med bus, hvis budget og tid ikke er til det. 

Her finder du eksempler på apps til de to af de fem perspektiver på bevægelse i skolen, som er mest relevante i forhold til naturfaglig læring:

  • Bevægelse som struktur i den faglige undervisning
  • Bevægelse integreret i den faglige undervisning 

Bevægelse som struktur i den faglige undervisning

Hvor målet for eksempel kan være at gøre undervisningen mere varieret og kinæstetisk

Find2learn

- tidligere Xplore2learn

Pris: App’en er gratis, brug af hjemmeside 25 kr./læringsmedarbejder ved oprettelse af alle. 

GPS-styret orienteringsløb med et fagligt indhold, som den enkelte lærer eller pædagog selv kan definere. App’en kobler læring med bevægelse, fleksibilitet og samarbejde. Kan bruges i undervisningen på alle klassetrin. Udviklet af UC Sjælland. 


Fag: Alle fag

 

Woop App

Pris: Gratis

Med GPS-funktionen kan du lave forskellige udendørsspil til eleverne, der både giver sved på panden, inspirerer til at komme ud i naturen og giver mulighed for at lave opgaver til mange forskellige fag. Udviklet af Spejderne.

Fag: Alle fag

 

Evolutionsstien - fra big bang til nutiden

 

Pris: Gratis.

Oplev universets dannelse og livets udvikling på jorden på en 13,7 km gåtur fra Big Bang til nutiden i naturvidenskabeligt grundforløb. Afsæt punkter på ruten, der svarer til evolutionsforløbet, så får eleverne en fornemmelse af afstanden mellem for eksempel Big Bang og livets opståen.

Fag: Fysk/kemi 

 

Geocaching 

Her findes mange forskellige apps - vi har anbefalet et par af de bedste gratis: c:geo til Android og Geocaching Intro til iOS(begrænset udgave af den fulde Geocaching app fra Groundspeak)

Brug nogle af de tusindvis af allerede eksisterende caches - mange af dem har fagligt relevante opgaver.Eller opbyg og vedligehold for eksempel egne serier omkring nærområdets naturtyper, geografi eller noget helt tredje - eventuelt i samarbejde med den lokale naturskole, eller andre. (se fx også dette blog-indlæg for en kort intro til geocaching og brug i undervisningen)

Fag: Alle (men oplagt i geografi)

 

Bevægelse integreret i den faglige undervisning

Hvor målet typisk er, at krop og bevægelse skal indgå som en aktiv del af læreprocessen og bidrage til at gøre abstrakt læring konkret. 
Et eksempel er Citizen Science - undervisning, der giver mening ud over skolens sammenhæng, hvor man bidrager til noget større og får bevægelse, mens naturen kortlægges. Her følger eksempler på apps med forskellige vinkler på blandt andet dataopsamling:

Naturtjek

Pris: Gratis.

Et projekt fra Danmarks Naturfredningsforening. Lav jeres egen bioblitz, det gør undervisningen om biodiversitet mere vedkommende og spændende. Jeres observationer bruges af forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet til at fortælle om ændringer i naturens tilstand. På den måde kan I hjælpe med at bringe naturen tilbage på rette spor.


Fag: Biologi, bioteknologi, matematik og statistik, natur/teknologi.

 

Naturbasen

PrisGratis.

Danmarks fugle og natur, Naturhistorisk Museum Aarhus. Uanset hvor du er i Danmark, kan du få en liste over den mest almindelige natur omkring dig. Hver art vises med billede og ofte en beskrivelse af kendetegn, biologi, mv. Indberet dine egne fund af dyr, planter og svampe til Naturbasen. Mobilens indbyggede GPS finder automatisk din position og dermed det nøjagtige fundsted. Du kan vedhæfte billeder, så dine fund bliver dokumenteret. 

Fag: Biologi, bioteknologi, matematik og statistik, natur/teknologi.

 

Naturguide

Pris: Gratis

Dansk Naturfredningsforening. Bliv guidet til fredede områder, og registrer fx. affald og døde dyr. Data bruges af Dansk Naturfredningsforening.

Fag: Biologi, Geografi 

 

Marine Litterwatch

Pris: Gratis

Registrering af affald i naturen - se vejledningen fra Friluftsrådet. Du kan deltage i events arrangeret af Friluftsrådet eller andre, selv oprette din event - eller blot lave registreringer på turen.

Fag: Alle 

 

Sense-it

Pris: Gratis

Let adgang til alle de sensorer, din telefon har indbygget. Brug den til alt fra kortlægning af støjniveau, måling af accelerationsmønstre under rutsjeture og lignende. Få andre med i eksperimenter ved at opbygge og dele dem på det tilhørende website nquire.open.ac.uk.

Fag:  Alle

 

Fysikken i bevægelse

Coach's Eye:

Windows Store

Vernier Video Physics:

Pris: ikke gratis (typisk 39,-)

Her får du et par eksempler på apps, som begge fokuserer på videooptagelser af bevægelse - og efterfølgende analyse.

Optag en video af dine kammerater under træning, af fod- og fjerbolde, eller andet som du er interesseret i at analysere bevægelsesmønstre, fart og acceleration af bagefter. F.eks. lærer eleverne at implementere Newtons love og grundlæggende mekanik. Se vejledning til Coach's Eye, og snup et eksempel på en øvelse fra Løgumkloster Skole.

Fag: biologi, fysik/kemi, matematik, idræt