Gå til hovedindhold

Praktisk arbejde i naturfag

Hvad kan eleverne lære - og hvordan?

Formål:
At opnå baggrund for en mere nuanceret anvendelse af praktisk arbejde i naturfag

Indhold:
Praktisk arbejde indgår som en væsentligt element i grundskolens naturfag og rummer stort læreringspotentiale. Det praktiske arbejde har en dobbelt værdi gennem både at motivere og udvikle forståelse for, hvordan naturvidenskabelig viden kan blive til. Samtidig kan naturfaglig begrebsdannelse og sprog styrkes gennem dialog omkring det praktiske arbejde. 
Men praktisk arbejde kræver både tid og ressourcer – så det handler om at blive bevidst om formål og muligheder for læring, og ikke mindst at forstå tankerne bag strukturen og progressionen i Fælles mål i naturfagene. 
På kurset arbejder vi med at kategorisere og målsætte praktisk arbejde – med udgangspunkt i konkrete ideer, problemstillinger, aktiviteter og materialer. 
Desuden arbejder vi med forskellige undervisningsformer og muligheder for at organisere det praktiske arbejde, ikke mindst når eleverne i grupper skal gennemføre deres egne undersøgelser.

OBS! Husk ved tilmelding at oplyse hvilke naturfag og klassetrin du arbejder med pt.