Gå til hovedindhold

Natur/teknologi 1.-6. klasse

Hør bl.a. om - Intentionerne med faget og Fælles Mål 2014 - Geografiske aktiviteter - Forsøgsarbejde - Klassen ud i naturen - Skoven i skolen - Læremiddelkendskab - Skoletjenesten som ressource.

Få opkvalificeret din undervisning

Mandag 9-15 
Generel introduktion til natur/teknologi

Intentionerne med natur/teknologi og aktuelle målsætninger. 
Indhold af Fælles Mål 2014, herunder korte oplæg til egnede aktiviteter i klassen.

Geografiske aktiviteter i n/t
Der arbejdes med metoder og redskaber - og vi ser på forskellige muligheder for anvendelse i undervisningen omkring skolen og i lokalområdet.
v. Lektor Ulla Hjøllund Linderoth, Aqua, Silkeborg

Tirsdag 9-15 
Natur/teknologi i praksis

Dagen centrerer sig om forsøgsarbejde i natur/teknik og vil veksle mellem teoretiske oplæg og forsøgsarbejde i laboratoriet.
v. Lærer og konsulent Charlotte Trolle, Linå & Danfauna

Onsdag 9-15 
Jord, vand og luft

Klassen ud i naturen - med vægt på udendørsaktiviteter og temaer som: JORD - VAND - LUFT 
Teoretisk oplæg med hovedvægt på efterfølgende praktisk arbejde i naturen og i laboratoriet. 
v. Naturvejledere Lars Nygaard og Bjarke Birkeland, Aqua

Torsdag 9-15 
Skoven i skolen 

Med udgangspunkt i udendørsaktiviteter undersøges skovens muligheder i faget. 
Fokus lægges på praktisk arbejde i naturen og i laboratoriet.
v. Naturvejledere Lars Nygaard og Bjarke Birkeland, Aqua

Fredag 9-15 
Stranden i skolen 

Med udgangspunkt i udendørsaktiviteter undersøges strandens muligheder i faget. 
Fokus lægges på praktisk arbejde i naturen, Geologiske aktiviteter - Stranden - Sten
v. Museumsinspektør Bo Pagh Schultz, Fur Museum

Læremiddelkendskab til natur/teknik
Præsentation af såvel boglige, laborative som netbaserede læremidler.
Materialesøgning og lånemuligheder fra VIA CFU.
v. Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen

Eftermiddag
Steno Museet
i natur/teknik-undervisningen, besøg i Science Museerne.
v. Museumsinspektør Line Stald, Science Museerne

Bemærkninger
Husk praktisk tøj og fodtøj samt bærbar pc.