Gå til hovedindhold

Naturfag i spil - 2017

Temadag med fællesfaglige fokusområder i spil. Hør Jens Dolin sætte fokus på dilemmaer og muligheder i naturfagsundervisningen. Masser af workshopper for de fællesfaglige fokusområder. 

Naturfag i spil
-Temadag med fællesfaglige fokusområder i spil. Hør Jens Dolin sætte fokus på dilemmaer og muligheder i naturfagsundervisningen. Masser af workshopper for de fællesfaglige fokusområder.
Læs mere og tilmeld dig på viacfu.dk/naturfagispil

Program og workshops

Program

Dilemmaer og muligheder i naturfagsundervisningen
Med udgangspunkt i den nye nationale strategi for naturfagsundervisning vil oplægget belyse de dilemmaer, der er mellem uddannelsespolitiske rammer og undervisningens praksis - og angive nogle mulige løsningsveje.
ved Jens Dolin, professor i naturfagsdidaktik, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet og var med i formandsskabet for den nationale strategi 

På min skole 
Der er travlhed i 9. klasse, hvis man både skal forberede eleverne til fællesfaglig naturfagsprøve og udtræksprøver i fagene. Hvordan kan man arbejde med fællesfaglige problemstillinger og samtidig opfylde Fælles Mål? Hør erfaringer med hvordan det kan gøres.
ved Bjarne Poulsen, lærer og naturfagsvejleder, Sofiendalskolen, Aalborg

Workshoprunde 1 - 3 Fællesfaglige fokusområder i praksis 
Vælg blandt de forskellige workshopper. Der er workshopper for alle de fællesfaglige fokusområde, samt for evaluering af den fællesfaglige undervisning. Hør om og afprøv i praksis hvordan du kan arbejde tværfagligt eksperimenterende og undersøgende i naturfagsundervisningen i fysik, kemi, biologi og geografi. 

Den fælles naturfagsprøve
Erfaringer fra sommerens prøvetermin og orientering om rammer og bestemmelser for den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. 
ved Mads Joakim, læringskonsulent for naturfag, Undervisningsministeriet

Workshop A 
Jagten på råstofferne
ved Line Kastorp Kok, naturfaglig konsulent, Vejle og Anne Vibeke Kragelund, skolekonsulent, Økolariet Vejle 

Workshop B 
Elbiler i bærerdygtig energiforsyning
ved Erik Marcussen, lærer og forfatter, Vejlefjordskolen 

Workshop C 
Det blå guld
ved Maiken Rahbek Thyssen, lærer og konsulent, astra*

Workshop D 
Kemi fordi 
ved Anette Vestergaard Nielsen, lærer og pædagogisk konsulent, CFU UCC

Workshop E 
Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår 
ved Lærer og master i naturfagsdidaktik, Jytte Sloth, Sydøstskolen Hjørring

Workshop F 
Arduino og teknologiens betydning for fremtiden
ved Ian Stenz, lærer og Rasmus Krigslund, udviklingsingeniør, Edunør.dk

Workshop G 
Evaluering af fællesfaglig undervisning
ved Mads Joakim, læringskonsulent for naturfag, Undervisningsministeriet