Gå til hovedindhold

Gratis fagkurser i de naturfaglige fag

dlf_logo_groen

Gratis kurser for lærere i folkeskolen, der underviser i historie og de naturfaglige fag. På kurserne, der afholdes i skoleåret 2017/2018, kan du få ny viden om og inspiration til dit fag.

Målgruppe

Kurserne er for folkeskolelærere, der underviser i historie, natur/teknologi, biologi, geografi eller fysik/kemi på alle klassetrin. De er målrettet lærere med viden om og undervisningserfaring i de pågældende fag - primært lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer og faglige vejledere i fagene.

 

Vilkår

Deltagelse i kurserne er gratis og inklusive ophold og forplejning. Du skal være indstillet på at bo på to personers værelse.

Transport til og fra kursusstedet samt udgifter til vikar påhviler din skole.

Som udgangspunkt skal minimum to lærere fra samme skole deltage i samme kursus, fordi lokal videnspredning og forankring er et væsentligt formål med projektet.

Hvis du er den eneste lærer på din skole, der søger, skal du i ansøgningen kort gøre rede for dine overvejelser om mulighederne for at videndele efter kurset på fx skolen, digitalt og i kommunale netværk.

Efter kurset skal du, som en del af evalueringen, besvare et spørgeskema, som Danmarks Lærerforening sender efter kurset.

 

Datoer, tilmelding og optagelse

Læs mere om kurserne, find oplysninger om tid og sted og tilmeld dig her.

Naturfagskursus 1: 4-6/9 - 2017, Fuglsøcentret, Nationalparken Mols Bjerge
Naturfagskursus 2: 23-25/10 - 2017, Gerlev Idrætshøjskole, Slagelse
Naturfagskursus 3: 14-15/11 - 2017 + 7/3 - 2018, Huset Middelfart, Middelfart
Naturfagskursus 4: 28-29/11 - 2017 + 27/2 - 2018, Hotel Søparken, Vendsyssel
Naturfagskursus 5: 5-6/2 + 4/4 - 2018, Højskolen Østersøen, Aabenrå
Naturfagskursus 6: 12-13/3 + 30/4 - 2018, Hotel Gl. Avernæs, Ebberup, Fyn
Naturfagskursus 7: 19-21/3 - 2018, Askov Højskole, Vejen
Naturfagskursus 8: 23-25/4 - 2018, Hotel Sandvig, Bornholm 

Bemærk at der er flere steder, flere datoer og flere tidspunkter alt efter hvilke kurser der vælges. Fx. starter første naturfagskursus 1 den 4.- 6. september.

Tilmelding til kurserne er åben fra d. 6. april - d. 5. maj 2017.

Udvælgelse sker efter først-til-mølle-princippet, men lærere, der deltager sammen med andre lærere fra samme skole, vil blive prioriteret.

Du får besked om optagelse på kurset senest d. 9. juni 2017.

Generelt om kurserne

Kurserne er udviklet i et samarbejde mellem UCC og Danmarks Lærerforening og støttes af 'A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal'.

Undervisningen varetages af et team af erfarne medarbejdere fra Professionshøjskolen UCC.

Der vil blive lagt vægt på inddragelse af egne erfaringer og mulighed for erfaringsudveksling mellem deltagerne.