Gå til hovedindhold

Fælles naturfaglige kompetencer - Hvordan tilgodeses de i natur/teknologiundervisningen?

Et centralt mål for naturfagsundervisningen er elevernes forståelse, dvs. ikke blot at være i stand til at gentage fakta og huske viden. Undersøgelse spiller en vigtig rolle i udviklingen af forståelsen, da det indebærer at eleverne udvikler forklaringer gennem deres egne handlinger, tænkning og argumentation i forhold til forskellige forhold i omverdenen. Inquiry-baseret undervisning (IBSE) i naturfag fremmer både begrebsmæssig forståelse og udvikling af færdigheder, hvilket er bredt anerkendt som nødvendig af alle i det 21. århundrede - såsom kritisk tænkning, samarbejde, inddragelse af alternative muligheder samt effektiv kommunikation. I en overfladisk læreproces, hvor motivationen er baseret på tilfredsstillelsen ved at blive belønnet, men når læring sker gennem IBSE, kommer motivation fra den tilfredsstillelse det er at opnå forståelse af noget, der ikke tidligere er forstået.

I kurset vil vi arbejde med motiverede og interesseskabende naturfagsundervisning samt hvordan vi tilgodeser de nye Fælles Mål og kompetencetænkningen, der ligger for naturfagene i folkeskolen.  

Målgruppe: Naturteknologilærere

Dato/Tid (Bemærk, at dette kursus kører over 3 dage - og kun udbydes i Esbjerg)
22-02-2017   Kl: 9-15
16-03-2017   Kl: 9-15
20-04-2017   Kl: 9-15

Tilbagemelding
4 uger før kursusstart gør vi tilmeldingerne op, og du vil da modtage besked, om kurset gennemføres eller aflyses.