Gå til hovedindhold

Citizen Science for børn og unge - erfaringer og observationer fra Statens Naturhistoriske Museum

Oplægsholder til lærerworkshop om talent - Foto: Suong Christensen © Astra

INDsigt ved Pernille Hjort, formidlingschef på Statens Naturhistoriske Museum

Verden rundt inddrager videnskaben i stigende grad borgere i forskningsprojekter indenfor alt fra astronomi til biologi, naturbevarelse og teknologisk udvikling. I Danmark er Statens Naturhistoriske Museum blandt de førende aktører indenfor citizen science.

Citizen science konceptet er i sig selv ikke nyt; naturinteresserede borgere har i over 100 år hjulpet forskerne med at indsamle data. Men mulighederne for at udøve citizen science er i de senere år eksploderet i takt med de uanede muligheder for at registrere, tage billeder og kommunikere digitalt. Og med den udvikling følger også en masse helt nye kreative bud hvordan borgerne kan bidrage til forskningen.

To af Statens Naturhistoriske Museums citizen science projekter skiller sig ud ved at være målrettet børn og unge. I Myrejagten kan børnefamilier og skoleelever hjælpe med at undersøge myrers fødepræferencer, samt kortlægge udbredelsen af kendte og måske nye danske myrearter. I DNA & Liv integreres forskning og undervisning fuldt ud når gymnasieeleverne hjælper forskerne med at finde helt nye artsspecifikke DNA-fingeraftryk for danske padder og undersøge hvilke faktorer der bestemmer artssammensætningen lokalt.

En del af de to projekters formål er generelt at blive klogere på børn og unge som målgrupper i citizen science projekter – og hvor tæt man kan koble forskning og formidling. Hvad motiverer familier og gymnasieelever til deltagelse og hvilke dele af undersøgelserne giver det mening at brugerne deltager i? Formidlingschef Pernille Hjort vil redegøre for museets erfaringer og observationer fra de to projekter, som begge følges tæt af NEUC og IND.

Deltagelse i seminaret er gratis, men vi beder om en tilmelding senest 26. oktober 2017.